Ърнест, от немски, означава „сериозен“ или „битка до смърт“.

Реклами