Радост, от български, означава „да радва околните“.

Реклами