Хана, от иврит, означава “благоразположение, милост, Божа благодат”, или “Бог ме облагодетелства“ или, “Бог ме благослови със син“.

Реклами